അധ്യാപക യോഗ്യതാ പരീക്ഷ (കെ-ടെറ്റ്) ന് വേണ്ടിയുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കാറ്റഗറി I & II പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 28 നും കാറ്റഗറി III & IV പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 30 നും കേരളത്തിലെ വിവിധ സെന്ററുകളില്‍ നടക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷയും, ഫീസും നവബര്‍ 20 മുതൽ ഡിസംബര്‍ മൂന്ന് വരെ സമര്‍പ്പിക്കാം. ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496

Sunday, 29 January 2017

Worksheets on Reading Comprehension Unit 5 - English - Std X

  
    Sri. Libin K. Kurian, HSA English, Sacred Heart HSS, Payyavoor Kannur Dt. has prepared a few worksheets on Reading Comprehension based on "Adolf", Unit 5 of Class 10. Hope it will be useful for the learners of Class 10.
  Team Spandanam Expresses wholehearted gratitude to him for this valuable attempt.

Click Here To Download

More Resources from Libin K Kurian

1 comment:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...