എട്ട്, ഒമ്പത് ക്ലാസുകളിലെ 2019-20 അധ്യയനവർഷത്തെ വർഷാന്ത്യ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| വാർഷിക പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ Downloads പേജിൽ |||| പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| SSLC Notification in Downloads ... Click Here |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Thursday, 20 February 2020

SSLC Model Examination 2020 - Question Papers and Answer Keys

Updated on 20.02.2020

എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ പരീക്ഷയുടെ ലഭ്യമായ ഉത്തര സൂചികകളും ചോദ്യ പേപ്പറുകളും ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനായി ഉത്തരസൂചികകൾ spandanam.tss@gmail.com  എന്ന മെയിലിലേക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ്.

Question papers
Answer Keys
Malayalam
SanskritSanskrit
Answer Key (by Dr Koramangalam Krishnakumar, SIHSS Ummathur)
Arabic
UrduUrdu
Answer Key (by Faisaal Vafa GHSS Chaloisseri, Palakkad)
Malayalam II
EnglishEnglish
Answer Key (by Noushad ali A, TSS Vadakkangara)
Answer Key (by Mahmud K Pukayoor)
Answer Key (by Javad K T, Markaz HSS Karanthur)
Answer Key (by Anilkumar. P AVHSS Ponnani )
HindiAnswer Key (by Shanil Paral, AMHSS Vengoor, Malappuram)
Social Science MM ||| 
Social Science EM

Social Sceince
Answer Key EM (by U C Vahid, SIHSS Ummathur)
Answer Key (by Pradeep GHSS Puthoor)
Answer Key 
(by GV Raja Sports School Thiruvananthapuram)
Answer Key 
(by Colin Jose E, Dr. AMMR Govt HSS for Girls Kattela, Thiruvananthapuram & Biju.M, GHSS Parappa , Kasargod)
Answer Key (by Bindumol P R , Govt. GHSS Vaikom & K S Deepu HSS & VHSS Brahmamangalam)
Physics MM ||| Physics EMPhysics
Answer key (By Ebrahim V A, GHSS Ezhippuram South, Ernakulam)
Answer Key (by Vipindas, S.K.H.S.Mattathur)
Chemistry MM ||| 
Chemistry EM

Biology MM ||| 
Biology EM

Mathematics MM ||| Mathematics EMMathematics
Answer key (By Baburaj P, PHSS Pandallur)

Answer key (By Sharat A S, GHSS Anchachavidi)


+1 Physics Answer Key
Answer key (By Ebrahim V A, GHSS Ezhippuram South)

Practice Questions and Answers - Physics - Class 8

എട്ടാം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്സ് പാഠഭാഗങ്ങളുടെ പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് എറണാകുളം ഏഴിപ്പുറം സൌത്ത് എച്ച് എസ് എസ്സിലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ ഇബ്റാഹീം വി എ. സാറിനു നന്ദി..


Practice Questions and Answers - Chemistry - Class 9


ഒമ്പതാം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ പാഠഭാഗങ്ങളുടെ പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവും ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുകയാണ് എറണാകുളം ഏഴിപ്പുറം സൌത്ത് എച്ച് എസ് എസ്സിലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ ഇബ്രാഹീം വി എ.


Practice Questions and Answers - Physics - Class 9 - All Chapters


   ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളെയും ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ശ്രീ ഇബ്രാഹീം മാസ്റ്റർ ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇബ്രാഹീം സാറിനു നന്ദി...

Click Here To Download

Wednesday, 12 February 2020

Appreciation Notes Simplified - Class 10 English

 

Here Sri Mahmud K Pukayoor shares with us the Simplified Appreciation notes of the poems in the Kerala English Reader for Std 10. Thanks to Mahmud sir. Click on the images below to Download the files.
 


Click Here To Download

Malayalam Translation - 'VANKA' and 'ADVENTURES IN A BANYAN TREE'


Here Sri Mahmud K pukayoor shares with us the malayalam translation of two stories in the Kerala English Reader for Std 10. Thanks to Mahmud sir.
Click on the images below to Download the files.
SSLC Hindi Model Question Paper


  എസ് എസ് എൽ സി ഹിന്ദിയുടെ  മാതൃകാ ചോദ്യ പേപ്പറുകളാണ് വേങ്ങൂർ എ എം എച്ച് എസ് എസ്സിലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ ഷാനിൽ പാറൽ ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. സാറിനു നന്ദി....


Sunday, 9 February 2020

SSLC Social Science Pre Model Exam Question Paper


ജി.വി.രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ എസ്.എസ്.എൽ.സി മാതൃകാ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപ്പേപ്പറും ഉത്തരസൂചികയും ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നു. ഈ ശ്രമത്തിനു പിന്നിലെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ടീം സ്പന്ദനം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

Download

C+ Level Modules for SSLC Students


വാളക്കുളം KHMHSS ഈ വർഷം തയ്യാറാക്കിയ SSLC C+ ലെവൽ മോഡ്യൂളുകൾ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഈ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ശിഹാബ്. ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി.. ഫയലുകൾ ചുവടെ നിന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം.

Malayalam
Hindi
English
Physics
Chemistry
Mathematics

+1 Physics Sample Question Paper 2020


ഒന്നാം വർഷ ഹയർസെക്കൻഡറി ഫിസിക്സ് മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കി ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുകയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സൗത്ത് എഴിപ്പുറം ഗവണ്മെന്റ് എച്ച് എസ് എസ്സിലെ ഫിസിക്സ്‌ അധ്യാപകൻ ശ്രീ ഇബ്രാഹിം.

Download

Practice Questions and Answers for PSC Exams

Updated on 20.02.2020

പി എസ് സി അടക്കമുള്ള മത്സരപരീക്ഷകൾക്കും ക്വിസ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും  തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് സഹായകമാകുന്ന വിധം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സൗത്ത് എഴിപ്പുറം ഗവണ്മെന്റ് എച്ച് എസ് എസ്സിലെ ഫിസിക്സ്‌ അധ്യാപകൻ ശ്രീ ഇബ്രാഹിം തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമടങ്ങിയ ഫയലുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഉദ്യമതത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തിയ ഇഹബ്രാഹീം സാറിനു ടീം സ്പന്ദനം നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഫയലുകൾ ചുവടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം..