അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| 2018-19 വർഷത്തെ ICT പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Friday, 27 May 2016

Teachers' Text - English Std IX and X

     The Teacher Texts of English for Std 9 and 10 (All Units) are given Below.
   Special thanks to Sri. Zainul Abideen. K, HSA English, VPKMMHSS Puthur Pallikkal

Std 10

Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4 
Unit 5


Std 9

Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5

Click here for other Teachers' Texts

22 comments:

 1. Thanks a lot Sir for teachers text. iF you do not mind ,please upload
  teacher text for English medium .

  ReplyDelete
 2. what we can do to get the english medium teachers hand book ?

  ReplyDelete
 3. VINEETHA NHS KOLATHUR10 July 2016 at 10:36

  THANK YOU VERY MUCH SIR...

  ReplyDelete
 4. Thank you sir.Sir,could you please add other subjects too?

  ReplyDelete
 5. Thank you sir.Sir,could you please add other subjects too?

  ReplyDelete
 6. please post teacher text for other subjects too

  ReplyDelete
 7. please post teachers text for other subjects for english medium

  ReplyDelete
 8. How can I get a plus one English teacher text

  ReplyDelete
 9. please upload other subject teacher text for english midium sir............

  ReplyDelete
 10. please upload other subject teacher text for english midium sir............

  ReplyDelete
 11. Pls upload nineth std physics teacher text

  ReplyDelete
 12. Pls upload nineth std physics teacher text

  ReplyDelete
 13. Pls upload 10th standard's english teachers text and unit 2's questions and Answers. Pls.pls.pls

  ReplyDelete
 14. Old upload teachers text of physics for all chapters

  ReplyDelete
 15. Old upload teachers text of physics for all chapters

  ReplyDelete
 16. Old upload teachers text of physics for all chapters

  ReplyDelete
 17. Sir please add techers text book of all sunjects

  ReplyDelete
 18. please add physics class 9 teachers hand book in english

  ReplyDelete
 19. Very helpful...thanks....ICT Teacher text upload cheyyumo

  ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...