എട്ട്, ഒമ്പത് ക്ലാസുകളിലെ 2019-20 അധ്യയനവർഷത്തെ വർഷാന്ത്യ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| വാർഷിക പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ Downloads പേജിൽ |||| പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| SSLC Notification in Downloads ... Click Here |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Saturday, 6 January 2018

Preparing for SSLC 2018 English Examination - Constructing Discourses


   Here, Sri Mahmud Sir is sharing with us various discourses for the SSLC students. Some practice questions and a few model answers are provided topic-wise. Students can practice constructing discourses on their own referring to the models provided herewith.
   Download the questions and model answers topic-wise:
1. Conversation
2. Letters
3. Diary Entry
4. Narrative
5. Speech
6. News Report
7. Write-up
8. Character Sketch
9. Profile
10. Notice
11. Review
12. Paragraph
13. Questionnaire
14. Word Pyramid

__________________________________
More Study Materials from Sri Mahmud Sir

7 comments:

 1. Bhadrassree Pushkkin7 January 2018 at 17:33

  sir,
  standard 10th ലെ English text-നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ ചോദ്യോത്തരമാതൃക വളരെയധികം പ്രയോജനകരമാണ്.
  THANK YOU

  ReplyDelete
 2. Thank you for your appreciation. Please try to share widely among students.

  ReplyDelete
 3. hearty congratulations...mahmud sir.

  ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...