ഐ റ്റി മേള നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ സർക്കുലർ Downloads ൽ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496

Sunday, 10 September 2017

Teaching Manuals - English - class 8, 9 & 10

Updated on 10.09.2017        


   Here are some Teaching Manuals for English Lessons in Highschool classes in Kerala Syllabus. These are prepared by Mrs. Leena V, H S A, GHSS Kodungallur. Team Spandanam is grateful to her for this great venture.


Class 10
Class 9

11 comments:

 1. Dear teacher...A great attempt...congratulations

  ReplyDelete
 2. Leena teacher, hats off to you for this commendable lesson plans.Your lesson plans are doing the round.The teaching fraternity all along our state is indebted to you for is wonderful work.Quite a time consuming one.we are all in praise of you. Expect more from you.Wish you all the best.

  ReplyDelete
 3. Thank you teacher. You took great effort for helping us. Thank you again

  ReplyDelete
 4. Thank you teacher. You took great effort for helping us. Thank you again

  ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...