കനത്ത മഴ: കോട്ടയം, തൃശൂര്‍, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് 16.07.18 തിങ്കളാഴ്ച കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രൊഫഷണല്‍ കോളജുകള്‍ അടക്കമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Saturday, 16 June 2018

Evaluation Tools- Chemistry 10th Std

Post Updated on 11.07.18


   പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ചില ഇവാലുവേഷൻ ടൂളുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ ശ്രീ രവി പെരിങ്ങോട് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ....
  • പത്താം ക്‌ളാസ് രസതന്ത്രം മോൾ സങ്കല്പനം എന്ന പാഠ ഭാഗത്തിലെ കണക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഇവാലുവേഷൻ ടൂളുകൾ

  • പത്താം ക്‌ളാസ് രസതന്ത്രം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ മോൾ സങ്കല്പനം -അഭികാരകങ്ങളുടെ അംശബന്ധം ,തന്മാത്ര ഭാരം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ടൂൾ

  • പത്താം ക്‌ളാസ് ഊർജ്ജതന്ത്രം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ - (വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ) ഇവാ ലു വേഷൻ ടൂൾ
  • പത്താം ക്‌ളാസ് രസതന്ത്രം ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലെ ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ടൂൾ
  • പത്താം ക്ലാസ് രസതന്ത്രം ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലെ ഇലക്‌ട്രോൺ വിന്യാസവും ബ്ലോക്കുകളും എന്ന ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഇവാലു വേഷൻ ടൂൾ
  • പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്‌ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഇവാലു വേഷൻ ടൂൾ
  • പത്താം ക്‌ളാസ് രസതന്ത്രം ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലെ ബ്ലോക്കുകൾ പ്രത്യേകതകൾ എന്നിവയെ ആസ്പദമാക്കി ഉള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...