|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Friday, 27 October 2017

A poem based on the theme of the story ' Maternity'.

Sheeba Elgin,  Vimala Hridaya GHSS, Kollam is sharing with us a poem written by her based on the theme of the story ' Maternity'. This poem will be helpful for understanding  the main idea conveyed through the story.
Team Spandanam is grateful to her for this great attempt...

Click Here To Download

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...