അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| 2018-19 വർഷത്തെ ICT പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Thursday, 18 August 2016

ICT Worksheets Std IX


    ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ ICT വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരവധി മെയിലുകളാണ് ദിനേന സ്പന്ദനത്തിനു ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വർക്ക്ഷീറ്റുമായി മുന്നോട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് വടക്കാങ്ങര തങ്ങൾസ് സെക്കൻററി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ ഫൈസലുദ്ദീൻ മാസ്റ്റർ. സാറിനു നന്ദി...
   ഫയൽ ചുവടെ ലിങ്കിൽ നിന്ന് Download ചെയ്യാം. കൂടുതല്‍ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന മുറക്ക് ഈ പോസ്റ്റില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
Worksheets 1 - Gimp 

7 comments:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...