അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| 2018-19 വർഷത്തെ ICT പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Friday, 15 April 2016

NMMS ന് അർഹരായ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകണം

2016-17 അധ്യയന വർഷത്തിലെ നാഷനൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് (NMMS) ന് അർഹരായ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും പ്രഥാനധ്യാപകർ മുഖേന ശേഖരിച്ച് ഐ.ടി@സ്കൂളിൻറെ വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം.

അവസാന തിയ്യതി 20.05.2016

സർക്കുലർ ഇവിടെ നിന്നും Downlad ചെയ്യാം


1 comment:

  1. we want subject wise preveous years question papers and study materials for nmms,we expect spandanam provide this soon

    ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...