|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Thursday, 26 July 2018

ICT Worksheets - Std IX - Malayalam and English Media
ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഐ സി ടി പാഠങ്ങളുടെ ചില പ്രാക്റ്റിക്കല്‍ വര്‍ക്ക് ഷീറ്റുകളാണ് (മലയാളം & ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ) ഈ പോസ്റ്റില്‍ പങ്കു വെക്കുന്നത്. 

മലയാളം മീഡിയം
  1. ICT Unit 1 - Worksheet 1 - പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണം 
  2. ICT Unit 1 - Worksheet 2 ലോഗോ തയ്യാറാക്കുന്നത് 
  3. ICT Unit 2 - Worksheet 1 വേഡ് ഡോക്യുമെൻറ് പേജ് ആകർഷകമാക്കൽ
  4. ICT Unit 2 - Worksheet - 2 ചിത്രം, ടേബിൾ ഉൾപെടുത്തല്‍ 
ഇംഗ്ലീഷ്  മീഡിയം

2 comments:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...