എട്ട്, ഒമ്പത് ക്ലാസുകളിലെ 2019-20 അധ്യയനവർഷത്തെ വർഷാന്ത്യ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| വാർഷിക പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ Downloads പേജിൽ |||| പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| SSLC Notification in Downloads ... Click Here |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 11 October 2017

Possible discourses - The Jungle Air Crash & The Last Leaf - Std 9 English


   In this post Mrs. Leena V, HSA, GHSS Kodungallur, shares with us some possible Discourses based on the prose lessons 'THE JUNGLE AIR CRASH' & 'THE LAST LEAF' which are included in the Kerala English Reader for Std 9. These Discourses will be helpful for the  students to understand how to prepare the discourses based on different situations.
Team Spandanam express wholehearted  gratitude to Mrs Leena Teacher for investing time for this fruitful venture.


______________________________________________________
More Study Materials from Leena Teacher

5 comments:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...