|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 22 October 2017

A panel Discussion on 'Agriculture for Survival'


Sri Arun Kumar A R, GHSS Puthoor is sharing a video of the panel discussion on the topic 'agriculture for survival' based on the lesson   'A letter from an uncle' in Class 9 . Team Spandanam Expresses heartfelt gratitude to him..No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...