ജൂണ്‍ 23, 30 തീയതികളില്‍ നടക്കുന്ന കേരള ടീച്ചേഴ്‌സ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (കെ-ടെറ്റ്) പരീക്ഷയുടെ ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് പരീക്ഷാഭവന്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം (||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Thursday, 27 August 2015

Sounding Numbers software * 99,99,999 ( 1 കോടി വരെ ) വരെയുള്ള സംഖ്യകള്‍ പറയുന്ന software *

Sri Pramod Moorthy Sir has shared with us the Sounding Number software that has been  updated with the facility to record your own sound and to make your computer speak numbers in your own voice. 

 First download mysounds_1-1_all.deb file and install it by double click. 

 Then download and extract soundingnumbers.gambas.tar.gz to your Desktop and double click to run.  Try it and share if it is worthy.....OS : 10.04 or 12.04 Edubuntu

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...