|||| മാറിയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ SAMAGRA യിൽ ലഭ്യമാണ് |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Saturday, 23 March 2019

SSLC Social Science - Revision Notes and Mapsപത്താം തരം സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പരീക്ഷക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സഹായകമാകുന്ന വിധത്തില്‍ റിവിഷന്‍ നോട്ടുകളും മാപ്പുകളും പങ്കു വെക്കുകയാണ് ശ്രീ യു സി വാഹിദ് സ‍ര്‍. 

1 comment:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...