2019-20 അധ്യയനവർഷത്തിൽ ഒന്നുമുതൽ പത്തുവരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലേക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ Indent സ്കൂളുകളിൽനിന്നും KITE ൽ ഓൺലൈനായി 2018 നവംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽ 27 -ാം തീയതിവരെ ഒറ്റത്തവണ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സർക്കുലർ 'Downloads' ൽ||| SSLC Examination Notification in 'Downloads'||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) || Telegram channel link https://t.me/spandanam ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Saturday, 4 August 2018

Short Notes_ Physics Std 10പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ  ഷോർട്ട് നോട്ടുകൾ ഇവിടെ പങ്കു വെയ്ക്കുകയാണ്  കൊടകര G N B H സ്കൂളിലെ  പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥി വിവേക് കെ ജെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ടു വന്ന വിവേകിന് സ്പന്ദനം ടീം അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു.
ഫയലുകൾ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം.

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...