അധ്യാപക യോഗ്യതാ പരീക്ഷ (കെ-ടെറ്റ്) ന് വേണ്ടിയുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കാറ്റഗറി I & II പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 28 നും കാറ്റഗറി III & IV പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 30 നും കേരളത്തിലെ വിവിധ സെന്ററുകളില്‍ നടക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷയും, ഫീസും നവബര്‍ 20 മുതൽ ഡിസംബര്‍ മൂന്ന് വരെ സമര്‍പ്പിക്കാം. ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496

Saturday, 5 November 2016

Teaching Manual - Biology Std X- Unit 6


  പത്താം ക്ലാസ് ജീവശാസ്ത്രം ആറാം അധ്യായത്തിൻറെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വലാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ കല്ലൂർ ജി എച്ച് എസ് എസ്സിലെ ശ്രീ രതീശ് സർ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഫയൽ ചുവടെ ലിങ്കിൽ നിന്ന് Download ചെയ്യാം....


Click here for More Resources from Sri Ratheesh
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: Sri Ratheesh B is sharing a Teaching Manual for Unit 6 of Biology in Std X of Kerala Syllabus. These Notes are very helpful to grasp the lesson easily

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...