|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Friday, 25 November 2016

Standard 10 - Mathematics -Answer to the Questions in page 216 & 220- Video, geogebra and gif files


ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന പാഠത്തിലെ പേജ് 216, പേജ് 220 എന്നിവയിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തുരങ്ങളുടെ വീഡിയോ, ജിയോജിബ്രാ, ജിഫ് ഫയലുകൾ എന്നിവയാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂർത്തി സർ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇതേ പാഠഭാഗത്തിലെ മറ്റു ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.ഫയലുകൾ ചുവടെ നിന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം.....വീഡിയോ

GIF ഫയലുകൾ
ജിയോജിബ്ര ഫയലുകൾ
More Resources from Sri Pramod Moorthi

2 comments:

  1. Please upload mathematics extra questions for 10th and 9th class

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...