|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Tuesday, 21 November 2017

Study Materials on Production of Aluminium


പത്താം ക്ലാസ് രസതന്ത്രം ലോഹനിർമാണം എന്ന പാഠ ഭാഗത്തിലെ ഐ സി ടി ആണ് ശ്രീ രവി പെരിങ്ങോട് പങ്കു വെക്കുന്നത്.


Watch Videos

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...