|||| മാറിയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ SAMAGRA യിൽ ലഭ്യമാണ് |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 12 December 2018

Second Terminal Evaluation 2018 December - Question Papers And Answer Keys


   രണ്ടാം പാദവാർഷിക പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തര സൂചികകളുമാണ് ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്ക് ഈ  പോസ്റ്റിൽ നൽകുന്നത്. 
      ഉത്തരസൂചികകൾ ഈ പോസ്റ്റിൽ നൽകുന്നതിന് അവ തയ്യാറാക്കിയവർ spandanam.tss@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക...
  പരീക്ഷകൾ കഴിയുന്ന മുറക്ക് തന്നെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് അയച്ചു തരുന്നത് ടി എസ് എസ്സിലെ അനധ്യാപക ജീവനക്കാരനായ ശ്രീ ശഫീഖ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തോടും ഉത്തരസൂചികകൾ തയ്യാറാക്കി അയച്ചുതരുന്ന അധ്യാപകരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

Class 10

Class 9

  Class 8
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Note: Here are the Question Papers and Answer Keys of Second Terminal Examination 2018-19 held for the High School classes in Kerala Syllabus. The Answer keys are prepared by the Teachers from different parts of the state.

  98 comments:

  1. Tvm jillayil Malayalam first exam nadannillalloo

   ReplyDelete
   Replies
   1. Take it as serios and answer

    Delete
   2. whatever but it is whatever


    also itis

    Delete
   3. Chemistry answer paper ...... I think it want to be done in english.....It will be helpful to english medium

    Delete
   4. Chemistry 10th was a little tough.....,😶😑.....So please try to put the english version..... It will be very grateful....

    Delete
   5. Plzzz upload in English medium.... We can't catch this

    Delete
  2. Where is the physics second term question paper 2018

   ReplyDelete
  3. Thank you for the question paper

   ReplyDelete
  4. Please provide chemistry biology English malayalam 2 questions of half yearly 2018

   ReplyDelete
  5. Please upload physics answer key
   Class 10

   ReplyDelete
  6. Please upload physics answer key
   Class 10

   ReplyDelete
  7. Sir,
   Kindly send question papers of 10th std Maths(EM)and 8th std Maths(EM)

   ReplyDelete
  8. Sir,
   Kindly send question papers of 10th std Maths(EM)and 8th std Maths(EM)

   ReplyDelete
  9. Sir,
   Send 10th chemistry question paper?

   ReplyDelete
  10. Sir,
   10th maths answerkey... please

   ReplyDelete
  11. Pls provide answer key of maths and chemistry

   ReplyDelete
  12. Sir,10th biology question paper plzz?

   ReplyDelete
  13. Sir 10th chemistry answer key

   ReplyDelete
  14. Sir,
   10 th std maths answer key..please...

   ReplyDelete
  15. Biology answer key std 10?

   ReplyDelete
  16. pls upload answers to second terminal exam of tenth of 2018 for physics&maths

   ReplyDelete
  17. sir,Malayalam 1,2nd, 9th ,10th answer key please

   ReplyDelete
  18. Sir,
   10 th std chemistry answer key. .. please...

   ReplyDelete
  19. 10 std maths upload pleaseeeee

   ReplyDelete
   Replies
   1. Hindi biology chemistry physics eight class answer key please

    Delete
  20. English and biology 10 answer key please

   ReplyDelete
  21. Sir, 10th maths answer key please

   ReplyDelete
  22. What is the answer of the first question in hindi of class 10

   ReplyDelete
  23. Sir എനിക്ക് english and chemistry (mm) answer paper please

   ReplyDelete
  24. Pls add hindi answer key of second terminal examination 2018

   ReplyDelete
  25. Sir,Chemistry answerkey 10std

   ReplyDelete
  26. Sir,Hindi,maths(mm),malayalam1,answer key 10 std plz

   ReplyDelete
  27. Pls send social science answer key for 9th

   ReplyDelete
  28. 0Ls send english question paper for 8th and 19Th

   ReplyDelete
  29. Plz upload chemistry answerkey class 10

   ReplyDelete
  30. Sir 10th malayalam 1st and 2nd answerkey

   ReplyDelete
  31. Sir10th physics biology answer key plzz

   ReplyDelete
  32. Kindly send english answer keys for physics and biology

   ReplyDelete
  33. Please add all answer keys of class nineth of second terminal examination 2018

   ReplyDelete
  34. Please upload biology,chemistry,physics answer key class 9th

   ReplyDelete
  35. please upload malayalam 1 and 2 answer key of 10th

   ReplyDelete
  36. please upload bio,chem,phy answer key in EM

   ReplyDelete
  37. Please add english medium biology answer key to this page

   ReplyDelete
  38. Sir please add english medium answer key of chemistry ,physics and biology of 10 standard

   ReplyDelete
  39. English medium answer key for Physics pls

   ReplyDelete
  40. Sir plz add English medium answer key 10th biology, chemistry, physics

   ReplyDelete
  41. this blog is very helpful for every students
   thanks a lot for this help

   ReplyDelete
  42. Sir
   Please kindly upload Physics,Maths,Biology,Chemistry
   Answers in Englsh medium.

   ReplyDelete
  43. the 9th standard physics link is not working
   please check it

   ReplyDelete
  44. Plz add biolody answer. Then thank you sir upload this question and answer.

   ReplyDelete
  45. Pls add 10th biology answer key in English version

   ReplyDelete
  46. Sir pls add 10th biology answer key in English version

   ReplyDelete
  47. Thank you sir for the answer key.

   ReplyDelete
  48. Need 9th class biology answer key

   ReplyDelete
   Replies
   1. 9th English medium biology answer key

    Delete
   2. 9th English medium biology answer key

    Delete
  49. sir arabic 9th answer key plz

   ReplyDelete
  50. please provide all answer keys

   ReplyDelete
  51. Sir,
   Pls provide Mal 1 and 2 answer key

   ReplyDelete
  52. please provide all answer 10th standard

   ReplyDelete
  53. Chemistry 9th class answer key of 2nd term evaluation 2018

   ReplyDelete
  54. Please upload Malayalam 1Answers

   ReplyDelete
  55. please add 9th malayalam answer key.....

   ReplyDelete
  56. please uplod 9th chemistry answer key

   ReplyDelete
  57. Where is the biology
   I do not want malayalam answers

   ReplyDelete
  58. In 8th's answer key where is Malayalam answer key

   ReplyDelete
  59. English plus one second term exam answer keys, please upload or send my email ID. Thanks in advance

   ReplyDelete
  60. Please upload 9th std second term 2018-19 Physics English medium question paper

   ReplyDelete
  61. class 7 koode ivide include cheythaal upakaaram aayirunnu

   ReplyDelete
  62. Viii standard art work answer key 2018-19

   ReplyDelete
  63. I want sslc 2019 answer key.plz upload it

   ReplyDelete
  64. Sir plz ...I want biology, chemistry, physics answer key of 8 std (EM)

   ReplyDelete

  Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...