|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 8 February 2017

Notes and Possible Discourses - English - High School Classes

Updated On 08.02.2017

Here are some notes and possible discourses for Std 10 & 9 English Text Book. These study materials have been prepared by Mrs. Jisha. K, HSA(English) G.H.S.S Kattilangadi, Tanur. Team Spandanam expresses the wholehearted gratitude to Mrs. Jisha for her efforts...More Resources from Smt. Jisha K

10 comments:

 1. great attempt. please keep right text alignments. put a space after a comma and two after a full stop

  ReplyDelete
 2. Thanks. Great effort
  We are so gratefull to you.....

  ReplyDelete
 3. I found this blog after a long time which is really helpful to let understand different approaches. I am going to adopt these new point to my career and thankful for this help. ติว a level

  ReplyDelete
 4. thank you jisha ma'am for your works

  ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...