എട്ട്, ഒമ്പത് ക്ലാസുകളിലെ 2019-20 അധ്യയനവർഷത്തെ വർഷാന്ത്യ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| വാർഷിക പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ Downloads പേജിൽ |||| പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| SSLC Notification in Downloads ... Click Here |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Saturday, 28 September 2019

First Term Evaluation Result - TSS Vadakkangara

വടക്കാങ്ങര തങ്ങൾസ് സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാദവാർഷിക പരീക്ഷഫലമാണ് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളിൽ നിന്ന് റിസൽറ്റ് ലഭ്യമാകും. തുറന്നു വരുന്ന ഫീൽഡിൽ കുട്ടിയുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്താണ് റിസൽറ്റ് ലഭിക്കുക.

3 comments:

  1. Hi Dear,

    I Like Your Blog Very Much. I see Daily Your Blog, is A Very Useful For me.

    You can also Find 11 plus We have the widest selection of 11 plus practice papers onlinefor preparation in the UK. Excel11Plus is an online platform to help the students prepare for 11 plus online test & entrance exams.

    Visit Now:- https://www.excel11plus.com/shop

    ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...