എട്ട്, ഒമ്പത് ക്ലാസുകളിലെ 2019-20 അധ്യയനവർഷത്തെ വർഷാന്ത്യ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| വാർഷിക പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ Downloads പേജിൽ |||| പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| SSLC Notification in Downloads ... Click Here |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 18 August 2019

ICT Video Tutorials Class 10

Updated on 5/07/2019

Unit 3 - വെബ് ഡിസൈനിങ്  - PART I - വെബ് പേജ് ഡിസൈനിങ്ങില്‍ കാസ്കേഡിങ് സ്റ്റൈല്‍ ഷീറ്റ്  ഉപയോഗിക്കുന്നത് (CSS)
posted on 18/08/2019

 

 Unit 3 - വെബ് ഡിസൈനിങ്  - PART II - വെബ് പേജിലേക്ക് കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈല്‍ഷീറ്റ്  (CSS) ലിങ്ക് ചെയ്യയുന്നത്

posted on 18/08/2019

Unit 2 - പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് - PART II
posted on 21/07/2019
Unit 2 - പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് - PART I
 

Unit 1 - ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ലോകത്തേക്ക് - PART I
posted on 5/06/2019


Unit 1 - ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ലോകത്തേക്ക് - PART II
posted on 5/06/2019 

Additional Activity 12 comments:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...