എട്ട്, ഒമ്പത് ക്ലാസുകളിലെ 2019-20 അധ്യയനവർഷത്തെ വർഷാന്ത്യ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| വാർഷിക പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ Downloads പേജിൽ |||| പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| SSLC Notification in Downloads ... Click Here |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 30 January 2019

ICT Video Tiutorials- Animation - Class 10  പത്താം ക്ലാസിലെ ഐടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചലിക്കും ചിത്രങ്ങൾ എന്ന ഒമ്പതാം അദ്ധ്യായത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വീഡിയോ ടൂട്ടോറിയലുകളാണ് മലപ്പുറം കൽപ്പകഞ്ചേരി ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ സുശീൽ കുമാർ ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുന്നത് . സാറിനു നന്ദി...

Tuesday, 29 January 2019

Preparing for SSLC 2019 English Exam- Constructing Discourses - some Models


   We can't predict questions, but some models can guide us! 
   Here, Sri Mahmud K Pukayoor is sharing some models of discourses.

Download:
2. Diary
3. Speech
5. Review

Wednesday, 23 January 2019

Language Pyramid - Hindi for SSLC students


 പത്താം ക്ലാസിലെ ഹിന്ദിയിൽ  കുട്ടികൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പിരമിഡുകൾ. പല രീതിയിൽ വരുന്ന പിരമിഡുകൾ തയ്യാറാക്കി ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് വേങ്ങൂർ എ എം എച്ച് എസ് എസ്സിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകനായ ശ്രീ ഷനിൽ ബാബു.  സാറിനു നന്ദി...


Tuesday, 22 January 2019

Preparing for SSLC English Exam 2019: Using Language Elements


   In this post Sri Mahmud K Pukayoor is sharing with us a valuable study material that can be used for practicing language elements for SSLC Examination. It would be very useful for the students and teachers as well. Team Spandanam is grateful to him for this great venture.

Sunday, 20 January 2019

D+ Module for SSLC Chemistry


  പത്താം  ക്‌ളാസ് രസതന്ത്രം റിവിഷൻ മൊഡ്യൂളുകളാണ് ശ്രീ രവി പെരിങ്ങോട് ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. രവി സാറിനു നന്ദി...

Model Question Papers for SSLC Hindi


എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷക്കൊരുങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായകമാവും വിധം ഹിന്ദി മാതൃകാ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ തയ്യാറാക്കി ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് വേങ്ങൂർ എ എം എച്ച് എസ് എസ്സിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകനായ ശ്രീ ഷനിൽ ബാബു. ഈ വലിയ ശ്രമം നടത്തിയ സാറിനു നന്ദി...

ഫയൽ ചുവടെ നിന്ന് Download ചെയ്യാം....


Presentation on 'Economic Planning in india' - Std 8 Social Science

   
   Smt.Sandhya R, HST, GHSS Palayamkunnu, Thiruvanathapuram is sharing with us a presentation  based on the lesson  'Economic Planning in india'  in the Social Science  Text Book of Standard 8.
   Team Spandanam is grateful to her for this venture.
__________________________________


Friday, 18 January 2019

Std 10 - Unit 8 - ICT videos


പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി. പാഠപുസ്തകത്തിലെ എട്ടാം അധ്യായമായ വിവരസഞ്ചയം ഒരാമുഖം എന്ന പാഠത്തിലെ വീ‍ഡിയോ ടൂട്ടോറിയലുകളാണ് മലപ്പുറം കല്പകഞ്ചേരി ജി വി എച്ച് എസ് എസ്സിലെ ശ്രീ സുശീൽ കുമാർ സർ പങ്കുവെക്കുന്നത്. സാറിനു നന്ദി....