|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Friday, 10 August 2018

Social Science Study Materials - Class 8, 9, 10


ഹൈസ്കൂൾ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ വിവിധ പഠന വിഭവങ്ങളാണ് ശ്രീ യു സി വാഹിദ് സർ ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. അവ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കാം...

   Social Science  8th Standard 
9th Standard

10 th Standard
     Social Science I യൂനിറ്റ് 3. 
യൂനിറ്റ് 4. 
Social Science II യൂനിറ്റ് 3. 

1 comment:

  1. TNPSC News Portal is created to provide complete information on all the big event occurring in the Tamil Nadu state. It will give you information on Govt Jobs, Entrance Test, Hall Tickets, Results, Answer Key etc.

    ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...