|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Monday, 23 July 2018

Unit Test Model Question Papers - Physics & Chemistry

  
പത്താം ക്ലാസ് രസതന്ത്രം, ഉർജ്ജതന്ത്രം എന്നിവയുടെ മാസാന്ത പരീക്ഷക്ക് സഹായകമാകുന്ന മാതൃകാ ചോദ്യ പേപ്പറുകളാണ് ശ്രീ രവി പെരിങ്ങോട് ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.
No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...