|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Thursday, 26 July 2018

Presentation on 'Structure of Ear'


ജീവശാസ്ത്ര പാഠഭാഗത്തിലെ ചെവിയുടെ ഘടന മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായകമായ ഒരു പ്രസൻറേഷൻ ഫയൽ ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുകയാണ് ആതിരംപുഴ സെൻറ് അലോഷ്യസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ ജെറിൻ വർഗ്ഗീസ്. ജെറിൻ സാറിനു നന്ദി...
ഫയൽ ചുവടെ നിന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...