|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Tuesday, 3 July 2018

ICT VIDEO TUTORIALS STD 10 - Unit 2 - Malayalam

 
പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി.പാഠപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേയ്ക്ക് എന്ന പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ടൂട്ടോറിയലുകളാണ്  മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ  കല്പകഞ്ചേരി ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് അധ്യാപകൻ ശ്രീ സുശീല്‍ കുമാര്‍ സർ പങ്കു വെക്കുന്നത്. 


1.INDEX TABLE


2.MAIL MERGE PART - 13.MAIL MERGE - PART 2 


4.STD 10, MODEL QUESTION, STYLE, INDEX TABLE5.STD 10, MODEL QUESTION, NEW STYLE, FOR HEADING 1


6.STD 10, MODEL QUESTION, MAIL MERGE

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...