|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Tuesday, 31 July 2018

A Wall Magazine Based on 'Project Tiger' 10th Std Kerala English Reader


പത്താം തരം ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ "PROJECT TIGER " എന്ന പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് സാധ്യതയുള്ള Discourses ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ചുമർ പത്ര രൂപത്തിൽ (Size : A3) അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാട്ടിലങ്ങാടി ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകനായ സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി.
സുരേഷ് സാറിനു നന്ദി...

1 comment:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...