|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 17 June 2018

Presentations on Social Science Lessons - Std 8


   എട്ടാം തരം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസൻറേഷൻ  ഫയലുകൾ തയ്യാറാക്കി ഇവിടെ പങ്കു വയ്ക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം പാളയംകുന്ന് ജി എച്ച് എസ് എസ്സിലെ ശ്രീമതി സന്ധ്യ ആർ.  ഈ പഠന സഹായികൾ തയ്യാറാക്കിയ ടീച്ചർക്ക് സ്പന്ദനം ടീം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. 

ഫയൽ ചുവടെ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം...
1 comment:

  1. mY DEAR VAHID AND OTHER TEACHERS YOUR ATTEMPT IS VERY APPRECIABLE.NO DOUBT THOSE NOTES AND PRESENTATION ARE VERY USEFUL FOR STUDENTS AND TEACHERS.

    VINOD MASTER MPSGVHSS BELLIKOTH,KASARAGOD

    ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...