|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 28 February 2018

D+ Chemistry - SSLC


ഒരു സ്‌കൂളിന്റെ വിജയ ശതമാനം നിർണയിക്കുന്നത് D+ ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ആശ്രയിച്ചാണ് .അവർക്കു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു . അതിനു വേണ്ട  ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ ശ്രീ രവി പെരിങ്ങോട് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. . കെമിസ്ട്രി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ പ്രധാന പോയിൻറുകൾ അടങ്ങിയ നോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രയോജനപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു .

Click Here To Download

3 comments:

  1. we want in english please!

    ReplyDelete
  2. we need urgently for exam

    ReplyDelete
  3. Please upload the English version we need it urgently for examination

    ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...