എട്ട്, ഒമ്പത് ക്ലാസുകളിലെ 2019-20 അധ്യയനവർഷത്തെ വർഷാന്ത്യ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| വാർഷിക പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ Downloads പേജിൽ |||| പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| SSLC Notification in Downloads ... Click Here |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Tuesday, 5 December 2017

TEACH it EASY - A RESOURCE MATERIAL TO EXPERIENCE THE EASY AND EFFECTIVE WAY OF TEACHING ENGLISH

     Mr. Anilkumar. K, Tutor at District Centre for English, Puthoor, Kollam is sharing with us a resource material,  'TEACH it EASY' which was prepared by a group of faculties under the District Centre for English and was published in 3 volumes. This will be a great help for teachers aswell as students


______________________________________________________
CHIEF EDITOR: MANOJ CHANDRASENAN ( Chief Tutor)
EDITORS: P.R. SURAJ (Tutor) & K. ANIL KUMAR (Tutor)
EXPERT CONSULTANT: A. JABEENA
EDITORIAL TEAM: Anand Jolsila - GHSS –Chavara; Anju Alfred - VimalaHridaya GHSS  Kollam; Anver K. - Govt. VHSS – Vithura, Thiruvananthapuram; Arun Kumar A.R - GHSS  Chavara; Bijili S. - Govt. HSS Thevannoor ,Kottarakkara; Clement S. - KRHSS  Kollam; Gopika . R.P - GHS Thevalakkara; Jaya. J - Govt. BHS  Valathungal; Josephine V.J - Govt. HSS  Bhoothakulam; Krishna Kumar B. - Govt. HSS –Anchalummood; Rajeesh.T - Govt. HSS  Elampa  Thiruvananthapuram; Sam John - MTHS Channapetta; Sonia Jiji - CLHSS  Peroorkada, Thiruvanathapuram
Prepared and published by: DISTRICT CENTRE FOR ENGLISH ( Dept. of General Education, Govt. of Kerala, Puthur ,Kollam)

4 comments:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...