എട്ട്, ഒമ്പത് ക്ലാസുകളിലെ 2019-20 അധ്യയനവർഷത്തെ വർഷാന്ത്യ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| വാർഷിക പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ Downloads പേജിൽ |||| പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| SSLC Notification in Downloads ... Click Here |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 13 December 2017

Question Papers and Answer Keys - Second Term 2017-18


The Answer Keys of Second Terminal Evaluation 2017-18 are published here. Those teachers who want to publish the answer keys they have prepared, they can send it to spandanam.tss@gmail.com. Team Spandanam expresses wholehearted gratitude to the teachers who took effort for preparing Answer Keys.....
Class 10
 • English - 
  • Answer Key (Prepared by Javad K T, MMarkaz HSS, Karanthur)
  • Answer Key (Prepared by Mahmud K, IAEHSS Kottakkal, Vatakara)
 • Hindi- 
  • Answer Key (Prepared by Ashok Kumar N A, GHSS Perumpalam) 
 • Social Science - 
  • Answer Key (Prepared by BinduMol P R, GGHSS Vaikom & Deepu V S, HSS&VHSS Brahmamangalam)
 • Physics- 
  • Answer Key (Prepared by Ravi , HSS Peringode)
  • Answer Key (Prepared by Noushad TK, GHS Mangalpady Kasaragod 
 • Biology - 
  • Answer Key (Prepared by AbduRahiman E, TSS Vadakkangara, Malappuram)
  • Answer Key (Prepared by Sreelekha M S, GSMVHSS Thathamangalam, Palakkad) 
  • Answer Key (EM)  (Prepared By Vinod Krishnan T V, PCNGHSS Mookkuthala, Malappuram)
 • Mathematics - 


Class 9
 • English - 
  • Answer Key (Prepared by Noushadali A, TSS Vadakkangara)
  • Answer Key (Prepared by Mahmud K, IAEHSS Kottakkal, Vatakara)
  • Answer Key (Prepared by Anil Kumar P, AVHSS Ponnani)
  • Answer Key (Prepared by Javad K T, MMarkaz HSS, Karanthur)
 • Hindi- 
  • Answer Key (Prepared by Ashok Kumar N A, GHSS Perumpalam) 
 • Social Science - 
  • Answer Key (Prepared by Biju M, GHSS Parappa Kasargod & Colin Jose.E  Dr.AMMRHSS Kattela Thiruvananthapuram)
  • Answer Key (Prepared by BinduMol P R, GGHSS Vaikom & Deepu V S, HSS&VHSS Brahmamangalam)
 • Biology-
  • Answer Key (EM) (Prepared By Vinod Krishnan T V, PCNGHSS Mookkuthala, Malappuram)
 • Mathematics - 
  • Answer Key (Prepared by Binoyi Philip, GHSS Kottodi)


Class 8
 • English - 
  • Answer Key (Prepared by Anil Kumar P, AVHSS Ponnani)
 • Hindi- 
  • Answer Key (Prepared by Ashok Kumar N A, GHSS Perumpalam) 
 • Social Science - 
  • Answer Key (Prepared by BinduMol P R, GGHSS Vaikom & Deepu V S, HSS&VHSS Brahmamangalam)
  • Answer Key (Prepared by Biju M, GHSS Parappa Kasargod & Colin Jose.E  Dr.AMMRHSS Kattela Thiruvananthapuram)
 • Biology - 
  • Answer Key (Prepared by Sreelekha M S, GSMVHSS Thathamangalam, Palakkad) 
 • Mathematics - 128 comments:

 1. Replies
  1. yes plz upload questions

   Delete
 2. Replies
  1. tomorrow morning the questions of today's examinations will be posted...

   Delete
  2. where is it?

   Delete
  3. Please upload class 8 second term hindi answer key

   Delete
  4. done it fast sir or our class teacher will ...............................hungary with us

   Delete
  5. pls upload question paper of 10th std

   Delete
 3. Thank-you I have a doubt I added the help of kings and Lords in the question decline of feudalism.in class 9 social exam.is it right?

  ReplyDelete
 4. can 29.e of 10 english be make out?

  ReplyDelete
 5. how many pages is needed for a 3,4,5,6 marks questions sir?
  is it necessary to study the lessons from the very first itself in this exam sir?

  ReplyDelete
 6. can u publis answer key for eng medium

  ReplyDelete
 7. Please upload plus one mid term 2017 answer key.... Please.... ��

  ReplyDelete
  Replies
  1. Vipanchika soorya naraya prajanda28 December 2018 at 06:47

   7th answer pls

   Delete
 8. Hai ...Friends visit ghs muttom blog .........(http://ghsmuttom.blogspot.in/ )
  http://ghsmuttom.blogspot.in/2017/12/second-term-evaluation-2017-answer-keys.html

  ReplyDelete
 9. Can u plz publish hindi answerkey

  ReplyDelete
 10. Can u pls publish the answer key for 9 th chemistry exam???

  ReplyDelete
 11. 9th chemistry answer key??? please

  ReplyDelete
 12. sir please upload latest exam answer keys..

  ReplyDelete
 13. please upload Class 8 second term (2017-2018) hindi answer key

  ReplyDelete
 14. please upload Class 8 second term (2017-2018) hindi answer key

  ReplyDelete
 15. Please upload class 8 hindi answer key

  ReplyDelete
 16. Post std 8 hindi 2017-2018 answer key

  ReplyDelete
 17. class 8 second term hindi answer key

  ReplyDelete
 18. please upload Class 8 second term (2017-2018) hindi answer key

  ReplyDelete
 19. Thank you so much. Blogs like this is very helpful for B.Ed.trainees.

  ReplyDelete
 20. There are no replies for any comment?why?

  ReplyDelete
 21. The main drawback of this blog is that,not including questions with the answer key!!!!WHY IS IT SO????

  ReplyDelete
 22. English medium answer key pls

  ReplyDelete
 23. Please uplode answer key of malayalam 9 and 10 class

  ReplyDelete
 24. Please upload english medium answers too. For SSLC

  ReplyDelete
 25. 9th physics answer key please

  ReplyDelete
 26. very useful thankyou.please upload the answer keys in 9,8,(physics and chemistry)

  ReplyDelete
 27. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 28. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 29. pleace upload the english medium ansere key for 10 class...

  ReplyDelete
 30. please publish chemistry answer key for class 9 and +1

  ReplyDelete
 31. please publish chemistry answer key for class 10(malayalam).Thanks for all the other keys.

  ReplyDelete
 32. Ashifa thahseena.29 December 2017 at 13:29

  Please publish chemistry answer key for class 10(english).Thanks for allother keys

  ReplyDelete
 33. Please upload English medium papersanswers of 9 maths and social

  ReplyDelete
 34. Please publish answer keys of all subjects of 9th std

  ReplyDelete
 35. Std 8 English answer key - second term 2017
  9th question answer is
  ab ab cb

  ReplyDelete
 36. Std 8 English question paper - second term 2017
  6-9 Each question carries one score
  4 questions only but score 5

  ReplyDelete
 37. 8th chemistry question paper .All answer key are was posted for malayalam medium .

  ReplyDelete
 38. Pls upload 10th social science English answer key

  ReplyDelete
 39. Pls upload 10th social science English answer key

  ReplyDelete
 40. Pas upload physics and chemistry English answer key of 10th please urgent

  ReplyDelete
 41. please upload chemistry malayalam

  ReplyDelete
 42. Please upload answers in english.please

  ReplyDelete
 43. Plzzz.....+1 half yearly answer key.....

  ReplyDelete
 44. Please upload 9th second term chemistry Answer key

  ReplyDelete
 45. Thanks and pls upload 10th chemistry answer key

  ReplyDelete
 46. Please upload the answers of 9th standard's chemistry paper

  ReplyDelete
 47. someone please comment the link of social science question paper(not answerkey)

  ReplyDelete
 48. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 49. Plz upload 9th physics English answer

  ReplyDelete
 50. Plz upload chemistry question answer

  ReplyDelete
 51. please upload malayalam 1 &2 answer

  ReplyDelete
 52. Please upload phisics 8th std anwer key

  ReplyDelete
 53. pleace upload the malayalam for 10th second terminal anser key

  ReplyDelete
 54. Hey pls publish 10th second terminal arabic answere keys pls its that urgent today pls

  ReplyDelete
 55. Pleace upload 11th chemistry answer key

  ReplyDelete
 56. This blog is good. But why there is no response for any comment? Plz publish answer key for all subjects of 9 std

  ReplyDelete
 57. please upload 9th maths annual exam answer key-2017

  ReplyDelete
 58. 2016-17 hindi sslc exam answer key

  ReplyDelete
 59. GREAT.BUT PLEASE UPLOAD 6TH CLASS HINDI ANSWER KEY FOR KERALA SYLLABUS 2017-18.

  ReplyDelete
 60. SIR,PLZ.... UPLOAD HINDI ANSWER KEY FOR KERALA SYLLABUS OF 6TH CLASS-2017-18[SECOND TERM]

  ReplyDelete
 61. Malayalam answer key of standard 10

  ReplyDelete
 62. Thanks for sharing this kind of useful information addmengroup offers best service.
  For More Information. Click here

  ReplyDelete
 63. Thanks for sharing this kind of useful information addmengroup offers best service.
  For More Information. Click here

  ReplyDelete
 64. Please provide questions also

  ReplyDelete
 65. Sir please upload question papers

  ReplyDelete
 66. Malayalam question paper answer key

  ReplyDelete

 67. After exams sir please
  give their answers in that day.It will more helpful

  ReplyDelete
 68. Questions please 😙😙😙😗😆

  ReplyDelete
 69. 9th standard English questions ????

  ReplyDelete
 70. 9th standard English questions ????

  ReplyDelete
 71. Please post questions of 9th standard
  What will we do if we only get answers si please add question paper also
  Thanks

  ReplyDelete
 72. Plz add physics answer key

  ReplyDelete
 73. Please add biology answer key mm

  ReplyDelete
 74. Pls add chemistry

  ReplyDelete
 75. please upload answer key of 2018-19 second terminal examination of sslc

  ReplyDelete
 76. Plz enter English medium answers of all subjects.


  ReplyDelete
 77. English medium answers 10th 2nd terminal evaluation

  ReplyDelete
 78. Please upload 10th answer key English medium 2nd termina

  ReplyDelete
 79. Answer key of 7th standard maths

  ReplyDelete
 80. There is no second terminal mathematics english medium ans paper 2018

  ReplyDelete
 81. Please upload plus one 2nd term answer keys 2018

  ReplyDelete
 82. Give me the answer key of 8th English 2018 plzzzzzzzzzz

  ReplyDelete
 83. Give me the answer key of 10th mathematics pleaseeee

  ReplyDelete
 84. Plz post second terminal maths question paper and answer key of std 9

  ReplyDelete
 85. Please upload 9th first terminal examination questions and answer key 2018-19

  ReplyDelete
 86. This blog is very informative and interesting, the details you mentioned about the top private schools in Bhopal is notable as they will surely help many people to know where to enrol their children for the best education.
  Moreover, the brief you gave about the Best School in Bhopal are also very knowledgable

  ReplyDelete
 87. Please post question paper and answer key for all subjucts for class8

  ReplyDelete
 88. 9 the question paper not please update fastly

  ReplyDelete
 89. Sir I need maths 5th standard QP

  ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...