|||| മാറിയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ SAMAGRA യിൽ ലഭ്യമാണ് |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Saturday, 2 December 2017

Presentation - Potato Eaters (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തിന്നുന്നവര്‍)


പത്താം തരം കേരള പാഠാവലി - ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തിന്നുന്നവര്‍ എന്ന കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനവിഭവമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. പാഠഭാഗത്തിന്റെ പ്രവേശക പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് സഹായകമായ പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയലാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ വടക്കാങ്ങര ടി എസ് എസ്സിലെ മലയാളം അധ്യാപകൻ ശ്രീ വി സി സുരേഷ് പങ്കു വെക്കുന്നത്. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറായി കുറിക്കുമല്ലോ...


No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...