|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 3 December 2017

Area of a Triangle - Heron's Formula


Heron ന്റെ വിഖ്യാതമായ സൂത്രവാക്യത്തിന്റെ 4 വ്യത്യസ്ത തെളിവുകള്‍ ശേഖരിച്ച് ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുകയാണ് കുണ്ടൂർക്കുന്ന് ടി എസ് എൻ എം ഹൈസ്കൂളിലെ മാത്സ് ക്ലബ്ബ്. 9, 10 ക്ലാസുകളിൽ ഈ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്നതിനാൽ ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ സഹായകമാകും. കുണ്ടൂർക്കുന്ന് സ്കൂളിലെ മാത്സ് ക്ലബ്ബിനും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വമേകുന്ന ശ്രീ പ്രമോദ് മൂർത്തി സാറിനും നന്ദി...

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...