|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 1 November 2017

Presentation File and Videos on PRODUCTION OF METALS

   പത്താം ക്ലാസ് രസതന്ത്രം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ ലോഹനിർമാണം എന്ന പാട ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐ സി ടി ഫയലുകള്‍ ആണ് ശ്രീ രവി സര്‍ ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. സാറിനു നന്ദി....
 
  •  Froth Floatation Process
 
  • Liquation
 

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...