|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 26 November 2017

A POEM BASED ON THE LESSON 'SCHOLARSHIP JACKET'

    Sheeba Elgin, Vimala Hridaya GHSS, Kollam is sharing with us a poem written by her based on the lesson 'SCHOLARSHIP JACKET'. This poem will be helpful for understanding the main idea conveyed through the story.  Team Spandanam is grateful to her for this great attempt... 

Click Here To Download

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...