|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 29 October 2017

Manjeri Sub District ( Malappuram District ) Sasthrolsavam-2017_All Fairs_All Result_IOHS Edavanna

മഞ്ചേരി ഉപജില്ലാ (മലപ്പുറം ജില്ല) ശാസ്ത്രോല്‍സവം-2017 ലെ ശാസ്ത്രമേള (Science Fair) , ഗണിതമേള (Mathematics Fair) , സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള ( Social Science Fair) , പ്രവൃത്തി പരിചയമേള – ഓണ്‍ ദ സ്പോട്ട് (Work Expo – On the spot) , പ്രവൃത്തി പരിചയമേള - പ്രദര്‍ശനം (Work Expo –Exhibition) , ഐ.ടി മേള (IT Fair) എന്നിവയിലെ മുഴുവന്‍ ഫലങ്ങളും , ഓവറോള്‍ ഫലങ്ങളും ഒരൊറ്റ പി.ഡി.എഫ് ഫയലാക്കി ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുകയാണ്

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...