രണ്ടാം പാദ വാർഷിക പരീക്ഷ - 2018 -19 ടേബിൾ 'Downloads'ല്‍ ||| SSLC Examination Notification in 'Downloads'||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) || Telegram channel link https://t.me/spandanam ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Friday, 22 September 2017

ICT Materials for Physics - Class 10 - chapter 4

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് നാലാം അധ്യായത്തിലെ ശ്രേണി രീതി, സമാന്തര രീതി, റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐ സി ടി പഠന സഹായികളാണ് ശ്രീ രവി പെരിങ്ങോട് പങ്കു വെക്കുന്നത്.സാറിനു നന്ദി....
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.


No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...