|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 20 August 2017

Note of Poems, Worksheet for Reported Speech & List of Phrasal Verbs

   
  Here in this post Sri Muhammed Javad K T of Markaz HSS Karanthur shares some study materials for English classes. Team Spandanam thanks him for the effort that he has taken for preparing these valuable materials.
Files can be downloaded from the following links


2 comments:

  1. thank you sir this was very helpful for my exam.please post every subjects like this.

    ReplyDelete
  2. Javed Sir,

    Your posts are very useful. Congrats

    ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...