|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 16 August 2017

A C Generator - A Presentation File

  
 പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലെ എ സി ജനറേറ്റർ എന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസൻറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് തയ്യാറാക്കി അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകൻ ശ്രീ രവി പെരിങ്ങോട് ആണ്. സാറിനു നന്ദി...
   ഫയൽ ചുവടെ ലിങ്കിൽ നിന്ന് Download ചെയ്യാം
Click Here To Download Presentation File

Watch Video of How AC Generator Produces Electricity? 

https://www.youtube.com/watch?v=MW1YUy3Yqpc

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...