|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 13 August 2017

ലക്ഷ്മണസാന്ത്വനം സംഗീതാവിഷ്കാരം

ടിഎസ്എസ് വടക്കാങ്ങര മലയാള വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ പത്താം തരം മലയാളം കേരള പാഠാവലിയിലെ കുമാരനാശാന്‍റ നളിനി കാവ്യത്തിലെ പ്രിയദര്‍ശനം എന്ന ഭാഗത്തിൻറെ സംഗീതാവിഷ്കാരം നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ആ വീഡിയോക്ക് ലഭിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പോസ്റ്റിൽ വടക്കാങ്ങര ടിഎസ്എസ്സിലെ മലയാളം അധ്യാപകൻ ശ്രീ സുരേഷ് വി സി പങ്കു വെക്കുന്നത് മലയാളം കേരള പാഠാവലി പത്താംതരം യൂണിറ്റ് ഒന്നിലെ ലക്ഷ്മണസാന്ത്വനം എന്ന ഭാഗത്തിൻറെ സംഗീതാവിഷ്കാരമാണ്. ഈ പഠന സഹായിക്ക് സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്തതും ആലാപനം നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നതും സുരേഷ് സർ തന്നെയാണ്.
 ഈ വീഡിയോ കാണുക... പങ്കു വെയ്ക്കുക... കൂടാതെ മനസ്സു തുറന്ന് കമൻറ് ചെയ്യുക എന്ന അപേക്ഷയുടെ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...