2019-20 അധ്യയനവർഷത്തിൽ ഒന്നുമുതൽ പത്തുവരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലേക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ Indent സ്കൂളുകളിൽനിന്നും KITE ൽ ഓൺലൈനായി 2018 നവംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽ 27 -ാം തീയതിവരെ ഒറ്റത്തവണ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സർക്കുലർ 'Downloads' ൽ||| SSLC Examination Notification in 'Downloads'||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) || Telegram channel link https://t.me/spandanam ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 8 August 2018

ICT Video Tutorials - Class 10 - Unit 3- WEB DESIGNING

   
 പത്താം ക്ലാസിലെ ICT പാഠപുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ വെബ് ഡിസൈനിംങ്ങ് മിഴിവോടെ എന്ന ഭാഗത്തിലെ വീഡിയോ ടൂട്ടോറിയലുകളാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ കല്പകഞ്ചേരി ജി.വി.എച്ച്.എസ് സ്കൂളിലെ ശ്രീ സുശീല്‍ കുമാര്‍. സി.എസ് ഇവിടെ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്.  


https://www.youtube.com/watch?v=6dgH16HwiV4&t=1s


Click Here for More Study Materials from Sri Suseel Kumar

10 comments:

 1. ഏറെ സഹായകരമായ ഈ വീ‍ഡിയോകള്‍ തയ്യാറാക്കിയ സുശീല്‍ സാറിനും അവ ഞങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ച സ്പന്ദനത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി... ഇനിയും കൂടുതല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

  ReplyDelete
 2. Susheel Kumar sir, you are doing a great service. A lot of congrats.

  ReplyDelete
 3. thanks sir....your great effort.............

  ReplyDelete
 4. ഏറെ സഹായകരമായ ഈ വീ‍ഡിയോകള്‍ തയ്യാറാക്കിയ സുശീല്‍ സാറിനും അവ ഞങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ച സ്പന്ദനത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി... ഇനിയും കൂടുതല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

  ReplyDelete
 5. This site provides online Computer-Education in-form of Tutorials, on Online Business, Digital Marketing, and Online Earning, from Basic to the Advanced level. Web-Designing

  ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...