|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Friday, 30 June 2017

GEOGEBRAIC SOLTUTIONS _ TEXT BOOK QUESTIONS _ CHAPTER 2 MATHEMATICS - STANDARD 9 _ FRACTIONS


ഭിന്നസംഖ്യകള്‍: പരിശീലന പ്രശ്നങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ധാരണത്തിന് ജിയോജിബ്ര

ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതത്തിലെ ഭിന്നസംഖ്യകള്‍ എന്ന 2-)o അദ്ധ്യായത്തിലെ പരിശീലന പ്രശ്നങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ധാരണത്തിന് ജിയോജിബ്ര ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ കഴിയുന്ന വിധത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന് ടി എസ് എന്‍ എം ഹൈസ്കൂളിലെ ഗണിത ക്ലബ്ബ് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ ഉദ്യമത്തിന്‍റെ ഭാഗമായവര്‍ക്ക് സ്പന്ദനം ടീം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു...
ഫയല്‍ ചുവടെ ലിങ്കില്‍ നിന്ന് ചെയ്യാം

Installation

  • Download the .tar.gz file to your Desktop
  • Open the extracted folder
  • Right click the file Installer.sh and give Executive permission
  • Double click and select Open In TERMINAL

To Run

  • Application -> Universal Access -> maths_09_chapter_02

Don't save the Geogebra file after use... (CLOSE Without Save )

Click Here To Download

1 comment:

  1. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mentor.eduapp
    MOBILE APPLICATION FOR 1 TO 10 TH STANDERD

    ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...