കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക|||e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) || Telegram channel link
https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Saturday, 21 October 2017

Biology Instant Notes - Class IX


9ാം ക്ലാസ്സ് ജിവശാസ്ത്രത്തിലെ പാഠങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ടുകൾ ഇവിടെ പങ്ക്‌വെക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പറപ്പൂര്‍ IUHS സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മിന്‍ഹാദ് എം മുഹിയുദ്ദീന്‍ സര്‍. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പഠനകാലം തൊട്ടു തന്നെ ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സമയം കണ്ടെത്തി വരുന്ന സാറിനു സ്പന്ദനം ടീമിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. 
നോട്ടുകൾ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് Download ചെയ്യാം...


No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...