|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 22 March 2017

SSLC Social Science Sure D+ Notes & Question Analysis


ഇവിടെ 2 ഫയലുകള്‍ പങ്കു വെക്കുകയാണ്പുത്തൂര്‍ ജി എച്ച് എസ് എസ്സിലെ ശ്രീ പ്രദീപ് സര്‍.  ഒന്ന് പഠന നിലവാരത്തില്‍ പിന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുവാനായി സോഷ്യല്‍ സയന്‍സിൽ D+   ഗ്രേഡ് ഉറപ്പാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ചില നോട്ടുകളാണ്. മറ്റൊന്ന് SSLC 2017 Model question, SCERT തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് Model Question Papers എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി social science exam നെ കുറിച്ച് (Part A & part B) ന ടത്തിയ ചില വിലയിരുത്തലുകളും സാധ്യതകളുമാണ്...സാധ്യത മാത്രം....


2 comments:

  1. upload English medium answer key of SSLC social science march 2017

    ReplyDelete
  2. upload English medium answer key of SSLC social science march 2017

    ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...