അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| 2018-19 വർഷത്തെ ICT പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Monday, 5 December 2016

I T Practical Questions from ITExam -2016-17


Mid-term IT Exam ലെ പ്രക്റ്റിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങളുടെ [മലയാളം ]  pdf  ഫയലാണ് ഈ പോസ്റ്റിലുള്ളത്. 
 40 ഓളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. പാലക്കാട് കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന് TSNMHS ലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ശേഖരിച്ച് അയച്ചു തന്നതാണ് ഈ ഫയല്‍... ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയതിനിച്ചവര്‍ക്ക് നന്ദി...

Click Here to Download the File

3 comments:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...