അധ്യാപക യോഗ്യതാ പരീക്ഷ (കെ-ടെറ്റ്) ന് വേണ്ടിയുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കാറ്റഗറി I & II പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 28 നും കാറ്റഗറി III & IV പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 30 നും കേരളത്തിലെ വിവിധ സെന്ററുകളില്‍ നടക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷയും, ഫീസും നവബര്‍ 20 മുതൽ ഡിസംബര്‍ മൂന്ന് വരെ സമര്‍പ്പിക്കാം. ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496

Monday, 5 December 2016

I T Practical Questions from ITExam -2016-17


Mid-term IT Exam ലെ പ്രക്റ്റിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങളുടെ [മലയാളം ]  pdf  ഫയലാണ് ഈ പോസ്റ്റിലുള്ളത്. 
 40 ഓളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. പാലക്കാട് കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന് TSNMHS ലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ശേഖരിച്ച് അയച്ചു തന്നതാണ് ഈ ഫയല്‍... ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയതിനിച്ചവര്‍ക്ക് നന്ദി...

Click Here to Download the File

2 comments:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...