അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| 2018-19 വർഷത്തെ ICT പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Friday, 25 November 2016

Hindi Half Yearly Exam Question pool - Std X


Prepared by 
        Madhusoodanan Pillai K.G, Govt H.S.S Budhanoor, Alappuzha
        Anjali.S, Sree Bhuvaneswari H.S.S, Mannar, Alappuzha

അര്‍ദ്ധ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷക്ക് സഹായകമാകും വിധം തയ്യാറാക്കിയ പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദി ചോദ്യങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പോസ്റ്റിലുള്ളത്. തയ്യാറാക്കി പങ്കുവെച്ച അധ്യാപകര്‍ക്ക് നന്ദി...
ഫയല്‍ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. Click here to Download

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...