|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Tuesday, 8 November 2016

Ballad of Father Gilligan. Powerpoint Presentation (Windows format)


In this post Sri Nidhiesh Sebastian of St. Joseph's HSS Trivandrum is sharing a power point presentation of Ballad of Father Gilligan , Poem , Std 10 English.  It works properly in windows only.  Team Spandanam expresses heartfelt gratitude to Sri Nidhiesh for this great effort....
 Please go through it and write  your comments down in the comment box.
Click Here To Download

1 comment:

  1. Pls fist terminal evaluation chapters in all subjects

    ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...