രണ്ടാം പാദ വാർഷിക പരീക്ഷ - 2018 -19 ടേബിൾ 'Downloads'ല്‍ ||| SSLC Examination Notification in 'Downloads'||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) || Telegram channel link https://t.me/spandanam ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 26 October 2016

Discourse Pool - English - Unit 3 - Std 8

In this post Sri Libin K. Kurian, HSA English, Sacred Heart HSS Payyavoor, Kannur shares with the readers certain discourses with their answers. They are based on the 3rd unit of English in class 8. Hope it will help the students and teachers. Spandanam Team is grateful to him for this great attempt...
The File can be downloaded from the link below. Don't forget to comment on it; let him know your feedback.1 comment:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...