അധ്യാപക യോഗ്യതാ പരീക്ഷ (കെ-ടെറ്റ്) ന് വേണ്ടിയുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കാറ്റഗറി I & II പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 28 നും കാറ്റഗറി III & IV പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 30 നും കേരളത്തിലെ വിവിധ സെന്ററുകളില്‍ നടക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷയും, ഫീസും നവബര്‍ 20 മുതൽ ഡിസംബര്‍ മൂന്ന് വരെ സമര്‍പ്പിക്കാം. ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496

Sunday, 15 January 2017

Class IX Biology Simplified Notes (Malayalam & English media)

Updated on 15.01.2017

ഒന്പതാം ക്ലാസിലെ ജീവശാസ്ത്രം 4, 5, 6 അധ്യായങ്ങളുടെ ലളിതവും സമഗ്രവുമയാ പഠനക്കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി സ്പന്ദനത്തിലൂടെ പങ്കു വെക്കുകയാണ് കൊണ്ടോട്ടി ജി വി എച്ച് എസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ ശ്രീ ഓടക്കൽ റഷീദ് സർ.  സാറിനു സ്പന്ദനം ടീമിൻറെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു....

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുന്ന റഷീദ് സാറിനെ പോലുള്ള അധ്യാപകർക്ക് കൂടുതൽ പഠനവിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ കമൻറുകൾ പ്രോത്സാഹനമാകും...... അതിനാൽ കമൻറ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.

Notes>>>


More Resources from Sri Odakakl Rashhed

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: Sri Odakkal Rasheed is sharing Notes on Units 4 and 5 of Std IX Biology. The notes are available on both media. 

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...